Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1984_p0022
Number:
1
Grave depth from:
0.98 m
Grave depth to:
0.98 m
Declination from north:
275 °
Grave description:
Grobna jama. Pravokotne oblike, d. 2,10 m, š. 0,60 m. Okostje je bilo v globini 0,98 m. Ležalo je na deski. Azimut 275°. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Moški, maturus (Tomazo). Roki sta bili iztegnjeni ob trupu. Kosti niso ohranjene. Pridatki. Na levi nadlahtnici ostanki blaga [1]. Na levi podlahti jagode molka (2). Med nogama pri medenici košček železa (3). Med nogama ostanki z "bronom" prepletenega traku [4]. Čevelj na levi nogi (5) [1] Večplastno blago, ohranjene so najmanj štiri plasti; verjetno ostanek rakošnega vrhnjega oblačila. Mere: t. 1,1 g. Inv. št. GM KFC 5868. (2) Molek sestavljen iz 20 lesenih okroglastih jagod (d. 5,2 - 7,3 mm, š. 5,5 - 8,2 mm). Jagode so zelo slabo ohranjene. Mere: t. 1,1 g. Inv. št. GM KFC 5896b. Molek, sestavljen iz najmanj 29 ovalnih koščenih jagod (d. 9-15,7 mm, š. 5,8-10,7 mm) ter 1-ega daljšega (d. 34.8 mm, š. 8 mm) in 2-eh krajših (d. 13 mm, š. 6 mm) vzdolžno prevrtanih paličastih členkov, ki se sestavijo v križec. Mere: t. 19,7 g. Inv. št. GM KFC 5887. (3) Brezobličen odlomek zarjavelega železa. Mere: š. 13 mm, v. 21 mm, deb. 9 mm, t. 2,6 g. Inv. št. GM KFC 5890a. [4] Ostanki grobe tkanine. Inv. št. GM KFC 5896a. (5) Na risbi groba je vrisan skoraj cel čevelj. Sedaj manjka. Komentar. Kosci blaga, železni predmet in lesene jagode molka so dobile lističe z oznako groba 1984_p0021, ki je nedvomno napačna. Predmetov terenski dnevnik ne omenja, so pa vrisani v risbo groba 1984_p0022. Oznako slednjega groba imajo koščene jagode molka. Zato je zelo verjetno, da obe vrsti jagod pripadata istemu grobu. Razmeroma dobro ohranjeni organski ostanki kažejo, da je so grob izkopali v notranjosti že obstoječe cerkvene stavbe in je bil stalno pod streho.