Report

Site name:
Na Lajhu, Lajh
Site features:
there is no elevation, cemetery
Time span:
470 - 750
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koordinata je pobrana na najnižji terasi, na območju bivših Pavšlerjevih izkopavanj (danes stanovanjski bloki). Samo grobišče obsega še teren proti Z in SZ, na terasah nad današnjo cesto., 395,397, 404,406,407,409/1,423/1, Veliko grobišče na več terasah jugozahodno pod konglomeratnim pomolom z mestnim jedrom Kranja..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, od poznega 5 stol. do pojava orientalskih jagod sredi 8. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija