Report

Site name:
Sv. Jurij pri Batujah
Site features:
church, Terrace edge / embankment, Cult place, Building equipment
Time span:
960 - 1726
Settlement:
Batuje
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Datacija temelji na sočasnem grobišču (glej ID:10003453). Dve plošči s pletenino je E. Cevc datiral v 11. st. Take kose tradicionalno datirajo v 9. ali 11. st. in M. Sagadin se je nato odločil za 9. st. V tem drugem primeru, bi bila cerkev stoletje brez grobov, kar ni posebno verjetno..Opis lokacije in najdišča: Na položni terasi nad potokom Konjščak pri ledini sv. Jurij., 1527/66 k. o. Batuje, Na ledini "Pri svetem Juriju" (Svoljšak 1967, 99) pri Batujah so bili v letih 196, 1970 in 1972 odkriti ostanki zgodnjesrednjeveške cerkve in sočasnega grobišča (Knific 2005, 100; Svoljšak 1974, 163-164; isti 1970, 168; isti 1967, 99-100; Svoljšak in Knific 1976, 26 ss). Z iste ledine domnevno izvirata dve kamniti plošči s pleteninasto ornamentiko (Cevc 1950; Svoljšak 1967; isti 1968, 20-21; Šribar 1972, 392), datirani v 9. stoletje (Sagadin 1981, 60-61). Plošči sta danes vzidani v cerkvi sv. Ane v Batujah ?