Report

Site name:
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
850 - 1000
Settlement:
Gurina
Topographic unit:
Dellach - Dole
Topographic area:
Hermagor - Šmohor
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: naselje Gurina, Vzpetina, 200 m nad vasjo Dellach..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Na najdišču naj bi bili odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine, 4 kosi nakita (če so res s tega najdišča) spadajo v čas od 850 do 1000..raztresene najdbe ne dajo ocene velikosti, še manj vrste naselbine.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja