Report

Site name:
Sv. Mihael
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry, other finds
Time span:
900 - 2021
Settlement:
Mengeš
Topographic unit:
Mengeš
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Drugačno najdišče ali najdba: kraguljček.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Če izključimo možnost, da je starejši, nežneje izdelan nakit propadel pri kopanju, je najstarejši predmet NO0100_0105, ki pride iz uporabe okoli 910. Začetek pokopavanja okoli 900 je zelo verjeten..Opis lokacije in najdišča: župnišče pri cerkvi Sv. Mihaela, Ravnina na levem bregu Pšate. Grobove so našli pri gradnjo novega župnišča 20 m od cerkve sv. Mihaela..Natančnost lokacije: natančna lokacija