Report

Site name:
Svete Gore
Site features:
Graves in the settlement, Skeleton grave, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery
Time span:
500 - 568
Settlement:
Zagaj
Topographic unit:
Bistrica ob Sotli
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Severno od kapele sv. Boštjana., "Germanski grob": Leta 1972 so ponovno raziskali prostor severno od Boštjanove kapele, ki v raziskavi leta 1967 (t. i. območje germanskega groba iz sonde 5- 5a/67) (Korošec 1976, 485-486, Sl. 2, 492; ista 1968, 244) ni bil v celoti raziskan (Korošec in Korošec ml. 1974, 166; Korošec 1976, 483). Kot je razumeti (gl. dalje), so v nadaljevanju nekatere predmete, odkrite na tem mestu v sekundarni legi in na lokaciji nižje od tod, povezali z obstojem domnevnega t. i. germanskega groba na območju sonde 5- 5a/67.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: Germanski grob da, poznoantično grobišče ne..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,