Report

Site name:
Kocjanova ledina
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, 18 grobov, pridatkov niso opazili, najverjetneje antično ali poznoantično grobišče.Opis lokacije in najdišča: pri kopanju jame za temelje hiše Cilke Burja, sedaj Blejska cesta 6,, 13/2, k. o. Zasip, Ravnica med ledeniškima morenama. Ko so kopali klet za novo hišo leta 192 so našli 18 grobov. Tedaj so mislili, da gre za francosko vojaško pokopališče, ležali so pravilno eden ob drugem in gledali proti vzhodu..Natančnost lokacije: natančna lokacija