Report

Site name:
p. c. Žalostne Matere božje
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
1300 - 1500
Settlement:
Bušeča vas
Topographic unit:
Cerklje ob Krki
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob severnem delu gotskega prezbiterija pokopališke cerkve Žalostne Matere božje, Pri zemeljski delih ob cerkvi je bil odkrit okostni grob z dvema železnima obročkoma premera 5 cm na medenici. Roki sta bili prekrižani na trebuhu. okostje je starejše od gradnje 5/8 prezbiterija gotske cerkvice (Breščak 1989, 261). Sama cerkev pa verjetno ni starejša od 12. stoletja (prim. Peskar 2001: Cerkev Žalostne Matere božje v Bušeči vasi. -Var. spom 39)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Glede na pridatke in stratigrafski odnos, je lahko ta grob nastal med 1300 in 1500.