Report

Site name:
peskokop = Gaj = Camberk
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction NW, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry
Time span:
700 - 830
Hamlet:
Camberk
Settlement:
Cerov log
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, predmeti druge polovice 8. in začetka 9. st., vendar se morda vse začne z grobovi brez pridatkov..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: peskokop, 3248/102,113,114 k.o. Orehovica, Na grebenu, ki se ob potoku Pendirjevka izteza iz masiva Gorjancev proti severu, je bilo odkritih 36 grobov iz 8. st. ob stari poti čez Gorjance. Na območju je sedaj peskokop.