Report

Site name:
Stari koprski mandrač in Semedelska cesta
Site features:
water, Single find, Ceramics
Time span:
500 - 700
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , 1 (k.o. Morje), 23, 26, 30/1, 1390, 1543/2 (delno ANK, EŠD 236), navedeno po: Trenz et al. 2011, 112., Pri raziskavah morskega dna med Semedelsko promenado in obstoječem pomolom v mandraču so mdr. odkrili poznoantično amforo bizantinske produkcije, verjetno poznejšo varianto LRA 1 iz 6-7. stoletja (Gaspari et al. 87)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija