Report

Site name:
Site features:
treasure , Coins
Time span:
400 - 430
Settlement:
Tunjice
Topographic unit:
Kamnik
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: , V bližini cerkve (?) oziroma "na nekem gričku občinskega gozda" so 1842 našli zaklad rimskih zlatnikov iz 5. stol. n. š. Opisu ustreza griček zahodno ob kmetiji Gradišek, ki ga je v času franciscejskega katastra pokrival gozd in ga še danes. Vidni so sledovi obsežnega kopanja..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Omenjajo se novci Valentinijana in Honorija, depo torej verjetno iz prve četrtine 5. st..Drugačno najdišče ali najdba: novci