Report

Site name:
Boršt
Site features:
Elevation, Single find, weapons
Hamlet:
Poljane
Settlement:
Spodnje Gorje
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Časovno neopredeljiv lovski nož.Opis lokacije in najdišča: gozd na strmem severozahodnem pobočju hriba Boršta, nad cesto Kočna - Poljane, Strmo gozdnato pobočje