Report

Site name:
Perkovo posestvo = Vrajski breg = Vrajk
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 800
Settlement:
Gorenji Mokronog
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pečnik Jernej Slovenec 15 Ljubljana 1887 28
Pečnik Jernej Prazgodovinska najdišča na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14 Ljubljana 1904 43
Šašel Jaro Gorenji Mokronog Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 229
Pleterski Andrej, Bavec Uroš, Belak Mateja, Perc Pavel Zgodovinski zapis, ki na Slovenskem nima para Dolenjski list 51, 23.12.1999 Novo mesto 1999 23
Bavec Uroš Arheološko najdišče in legenda o umrlih: primer Gorenji Mokronog Etnolog 9/1999, št. 1 Ljubljana 1999 321-245
Bavec Uroš, Golob Tomaž, Pleterski Andrej Arheološka pot pri sv. Petru Novo mesto 2000
Bavec Uroš Gorenji Mokronog - arheološko najdišče Dnevi evropske kulturne dediščine. Kulturne poti 2000. Vodnik po spomenikih Ljubljana 2000 57-63
Bavec Uroš Gornji Mokronog pri Trebelnem in Mokronoška arheološka pot (nadaljevanje) Glasilo občanov občine Trebnje, Leto IX, 7. št., 15.9.2000 Trebnje 2000 4
Bavec Uroš Gornji Mokronog pri Trebelnem in Mokronoška arheološka pot Glasilo občanov občine Trebnje, Leto IX, 6. št., 15.8.2000 Trebnje 2000 6
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 137
Leben-Seljak Petra Antropološka analiza poznoantične nekropole na Vrajku v Gorenjem Mokronogu (Anthropological analysis of the late Roman cemetery at Vrajk in Gorenji Mokronog) Arheološki vestnik 54 Ljubljana 2003 397-420
Bavec Uroš Predhodno poročilo o poznoantičnem grobišču na Vrajku v Gorenjem Mokronogu (Preliminary report on the late Roman cemetery at Vrajk in Gorenji Mokronog) Arheološki vestnik 54 Ljubljana 2003 325-330
Bavec Uroš Gorenji Mokronog Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04. Poročila Ljubljana 2006 52