Report

Site name:
Otting
Site features:
there is no elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
900 - 1000
Settlement:
Tamsweg
Topographic unit:
Tamsweg
Topographic area:
Tamsweg
Region:
Salzburg
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, mala okrogla emajlirana zaponka, ki se pojavljajo prvenstveno v 10. st..Opis lokacije in najdišča: J od Zinsgasse, le slab km SZ od grobišča Apfelknab v Tamswegu, polje, 500/1, Nekoč polje v ravnini, nedaleč od levega brega rečice Taurach