Report

Site name:
sv. Tomaž
Site features:
church
Topographic unit:
Renče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– neznana lokacija

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Brezigar Barbara Izginule cerkve na Goriškem (seminarska naloga pri predmetu Arheologija zgodnjega srednjega veka) Nova Gorica 2008 26