Report

Site name:
sv. Peter
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, cemetery, Tool, Costume and jewelry
Time span:
870 - 1790
Settlement:
Radovljica
Topographic unit:
Radovljica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Železen nož v enem od grobov ni uporaben za datacijo. Bronast prstan pa ni bil objavljen in je znan samo po opisu - tipa "Korošec i". Gre za Koroščevo objavo Ptujskega gradu iz leta 1950. Tip i opisuje na str. 91 in v njem lahko prepoznamo tipa PR0105_0700 (870-970) in PR0105_0000 (pred 930 - 1010). Radolški prstan je torej iz časa med 870 in 1010, kar je torej možni čas začetka pokopavanja. Pokopališče so preselili iz mesta v času jožefinskih reform..Opis lokacije in najdišča: ob farni cerkvi, na južni strani ladje,ob zazidanem gotskem vhodu, Vzhodni obronek rtaste terase, na kateri stoji srednjeveška Radolca. Grobovi so bili na ravnem delu ob cerkvi sv. Petra.