Report

Site name:
sv. Boštjan (Sebastijan)
Site features:
Slope - burial ground, Elevation, cemetery
Settlement:
Triban
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: pri hiši Marije Santini, Pri hiši Marije Santin naj bi našli veliko človeških kosti, ki so trenutno časovno neopredeljive. Zaradi omembe bližine cerkve sv. Sebastijana in arhitekturnih členov s pletenino odkritih v istem kraju (gl. tudi šifra 10179, kultni prostor), obstaja možnost, da gre za zgsrv. grobišče..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, brez konteksta,