Report

Site name:
Župnijski dom
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
800 - 2021
Settlement:
Šentvid pri Stični
Topographic unit:
Šentvid pri Stični
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: novi župnijski dom severno od cerkve sv. Vida, Pobočje, ki so zlagoma spušča proti sverovzhodu, prostor odlaganja naselbinskih odpadkov, kar kaže na obstoj naselbine južeje in višje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Najstarejše je ustje S5, začetek naselbine v 9. st. je zato verjeten, vendar ni ustij S4 in S6, kar bi lahko kazalo tudi možnost mlajšega začeteka