Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1966_z0001
Number:
1
Grave depth from:
1 m
Grave depth to:
1 m
Declination from north:
103 °
Grave features:
human, charcoal in the filling, pottery in the filling, bones, teeth in the filling, other objects in the filling, burial (not mound), knife, ring
Body ID:
1966_z0001
Min age:
Max age:
40
Body features:
right (head), left arm stretched, right arm stretched, partially preserved, visible grave goods, female
Grave description:
Grob 1966_z0001 (kv. U10) Grobna jama. Izkopana je bila v plast humusa. Okostje je bilo v globini 1 m (in po Valičevem mnenju 0,40 m od nekdanje površine). Azimut 103°. Zasutje. Nad okostjem odlomki prazgodovinske in srednjeveške lončenine. Ob desni stegnenici koščki oglja in sežganih kosti ter večji pokončen prodnik. Okostje. Ženska, adultus (Pogačnik). Lobanja je bila nagnjena na desno. Roki sta bili iztegnjeni ob trupu, desnica je bila na kolčnici, levica pod zgornjim delom leve stegnenice. Kosti niso ohranjene. Pridatki. Na levi roki prstan (1) ob notranji strani leve stegnenice, ob zapestju desnice nad kolčnico nož (2) s trnom navzgor. (1) Sklenjen bronast prstan z manjšo odebelitvijo na locnu. V prerezu okrogel, pr. 26 x 25 mm, š. 3 mm. Predmet ni bil inventariziran in manjka. Risba iz objave v Varstvu spomenikov 11. (2) Odlomek železnega noža s trnastim nasadilom za držaj. Presek trna je pravokoten, trn prehaja poševno v ostrino in stopničasto v hrbet. Ostrina zavija v konico, hrbet se zalomi proti konici. Prehod trna v hrbet je močno poškodovan, konica je odlomljena. Mere: š. 25 mm, v. 143 mm, deb. 8 mm, t. 41 g, dol. rezila 100 mm. Inv. št. GM KFC 673. Opomba. Ker so tri metre stran od groba našli kurišče brez najdb, se je Valiču porodila misel, da so koščki oglja in kosti s tega ognjišča (Valič 1966, 15–16). Komentar. Ker ostanki oglja in kosti iz groba ter ostanki tankega sloja žganine z ognjišča niso ohranjeni, njegove misli ne moremo preveriti. Prstan in nož sta pridatka, ki kažeta, da je bilo okostje lahko tudi moško.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja (ur) Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 Ljubljana 2016 130