Report

Site name:
Site features:
water, Single find, Coins
Time span:
786 - 840
Settlement:
Emmersdorf - Tmara vas
Topographic unit:
Rosegg - Rožek
Topographic area:
Villach-Land - Beljak-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: dravska struga med Tmaro vasjo in pokopališčem v Rožeku, Dravska struga na mestu dveh rimskih mostov preko Drave..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Trije arabski novci, abasidski dirhami (Harun al Rašid 786-809) in anonimni karolinški denar iz časa Ludvika Pobožnega (814-840)