Report

Site name:
Gradišče
Site features:
stray find
Time span:
700 - 800
Settlement:
Dunaj
Topographic unit:
Videm-Krško
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- najdbe iz 8. stol. do razstave Od Rimljanov do Slovanov neobjavljene!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ciglenečki Slavko Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami Podsreda 1992 24-27
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 296, 309
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 26
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 451, 453
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 435-436