Report

Site name:
Leibnitzer Feld
Site features:
there is no elevation, Single find, Coins
Time span:
1059 - 1067
Topographic area:
Leibnitz
Region:
Styria
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Die Münze wurde vor 1861 angeblich auf dem Leibnitzer Feld gefunden, die genaue Fundstelle ist unbekannt, unbekannt,.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Münzbestimmung durch Karl Peitler.Natančnost lokacije: najbližje naselje