Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
church
Settlement:
Spodnje Hoče
Topographic unit:
Hoče
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Zadnikar Marijan Kripta v Hočah pri Mariboru Varstvo spomenikov 7, 1958-59 Ljubljana 1960 49-71
Curk Jože O pražupnijah in pražupnijskih cerkvah na Slovenskem Štajerskem. Über Urpfarren und Urpfarrkirchen in der Untersteiermark Časopis za zgodovino in narodopisje let.63, Nova vrsta 28, 1. zv. Maribor 1992 162-163