Report

Site name:
Idrska planina
Site features:
Elevation, Single find, Tool
Settlement:
Idrsko
Topographic unit:
Kobard
Topographic area:
Kobarid
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na območju vrtač v bližini novo izdelane poti, ki vodi proti Svinski planini,.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, nož, ki je časovno nedoločljiv