Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Settlement:
Črešnjice pri Cerkljah
Topographic unit:
Cerklje ob Krki
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: Koord. odvzeti natančno na meji omenjenih parcel ob cesti Črešnjice-Hrastje., 3631 in 3632 k. o. Cerklje, Na meji parcel 3631 in 3632 k. o. Cerkelj ob Krki so v sklopu ekstenzivnega topografskega pregleda odkrili odlomek zgodnjesrednjeveške ali poznoantične lončenine (Bavec 2006, 25-26).