Report

Site name:
Pod Kotom - jug
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, other household items, Building equipment, Tool, Animal bones
Time span:
550 - 650
Settlement:
Krog
Topographic unit:
Mrska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Prostor trase avtoceste, na sredi med vasema Krog in Bakovci, Večja ovalna jama, v katere polnilu so bili odkriti ostanki ognjišča iz oblic in ožgan ilovnat omet..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), po stari objavi, Šavel (2009) je najdišče datirala med sredino 6. in sredino 7. stoletja..Natančnost lokacije: natančna lokacija