Report

Site name:
Severno mestno obzidje
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
700 - 1000
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Hvalec Samo, Modrijan Zvezdana Arheološke raziskave na območju severnega mestnega mestnega obzidja v Kopru (13-0197) Arheologija v letu 2013. Dediščina za javnost. Zbornik povzetkov Ljubljana 2014 22
Hvalec Samo Arheološke raziskave na lokaciji Koper - mestno obzidje Arheologija v letu 2014 dediščina za javnost Ljubljana 2015 23
Hvalec Samo, Klasic Rok, Modrijan Zvezdana, Mileusnič Zrinka Zaključno poročilo o arheoloških raziskavah nna najdišču Koper - severno mestno obzidje 2013 Ljubljana 2016 5, 9, 62-64, 74