Report

Site name:
Tinje
Site features:
Fortified settlement, medium settlement, ground floor buildings, Terrace edge / embankment, settlement, Ceramics, other household items, Tool, Costume and jewelry, Coins
Time span:
350 - 1000
Hamlet:
Na gradu, Saldenburg, Žamerk
Settlement:
Loka pri Žusmu
Topographic unit:
Žusem
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Najdišče leži na južnem pobočju hriba Na gradu, na več terasah nad in pod današnjo cesto. Koordinate so vzete na območju objektov 5, 6 in 7., Na pobočju so bili odkriti ostanki sedmih lesenih zgradb in enega zidanega objekta..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Naselbina začne verjetno sredi 5. st, močna je poselitev v 6. st. V nekaterih izkopanih objektih se meša poznoantično in zgodnjesrednjeveško gradivo, zato Ciglenečki domneva, da je bila naselbina po opustitvi poznoantičnih stavb v 6. st. kmalu ponovno poseljena in je živela do 9. st. Ustja S1, S2, S3 in S4, S6, kaže poselitev tudi še v 10. st.