Report

Site name:
Site features:
Elevation, fortification / tower
Settlement:
Lom
Topographic unit:
Mežica
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, najverjetneje visokosrednjeveško ali poznosrednjeveško..Opis lokacije in najdišča: Grič južno ob kmetiji Fidel., Grič, 55 x 70 m, ki ga obdajata obrambni jarek in okop..Natančnost lokacije: natančna lokacija