Report

Site name:
Jakopičev vrt
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Tool, Costume and jewelry
Time span:
700 - 800
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Časovno opredeljiv v 8. st. je naglavni obroček NO0203_0102. V grobu je bil sicer še nož..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: insula XV v Emoni, arheološki park na Jakopičevem vrtu, 64, Osamljen grob je bil vkopan v ruševine antične Emone vzporedno z vzhodnim obzidjem (azimut 210°).