Report

Site name:
Grazerkogel
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
430 - 650
Settlement:
St. Donat
Topographic unit:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Hrib z dokaj strmimi pobočji, ki pa se dviga le cca 5o m nad ravnino., Hrib leži pribl. 2,7 km severno od antičnega Virunuma. Na njem so bili odkriti ostanki dveh med seboj le 25m oddaljenih cerkva. . Ostanki obzidja niso bili odkriti, je pa verjetno, da je bila naselbina obzidana..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi,