Report

Site name:
Srednje polje
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
630 - 642
Settlement:
Spodnji Duplek
Topographic unit:
Duplek
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , 857/2, k. o. Spodnji Duplek, Na platoju na robu dravske rečne terase, ki ga tvorita strugi Korenskega in Završkega (tudi Dupleškega) potoka, tik pod obronki Slovenskih goric. Dve večji ovalni jami z zgodnjesrednjeveško lončenino..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Naselbinske ostanke lahko na podlagi lončenine datiramo v sredino 7. stoletja.