Report

Site name:
Kicelj = Kucel = Na Kiclju
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction S., plaine - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
500 - 650
Settlement:
Gorenja vas pri Šmarjeti
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Bronasti uhani s kocko, ki je okrašena s krožci s piko (Stare 1973, 12, Sl. 6: 3-5) in bronasti uhani s poliedrom (Stare 1973, 12, Sl. 6: 6) so znani z več poznoantičnih/zgodnjesrednjeveških najdišč (prim. Sagadin 1988, 51-52; Vinski 1980, 23; Modrijan in Milavec 2011, 37). Obravnavanim skoraj identična uhana s kocko okrašeno s krožci in piko sta bila odkrita v grobu 350 na grobišču Kranj križišče Iskra (Sagadin 1988, 75: T. 106: 350). Gre za poznorimsko obliko nakita, ki ga staroselsko prebivalstvo Pano.Opis lokacije in najdišča: Vrh nad opuščenim peskokopom južno od vasi, Kucelj je plosk greben, na njem manjši opuščen peskokop. Jugozahodno ob njem poteka 3 m visok skalnat greben, ki ima na jugovzhodnem vznožju staro prekopano zemljišče (prostor izkopavanja Schulza 1883?). Ta prostor obdaja terasa, ki na vzhodni strani poteka S-J, se pravokotno zalomi in na južni strani poteka V-Z.