Report

Site name:
Kresen hrib
Site features:
Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
550 - 600
Hamlet:
Sv. gora
Settlement:
Rovišče
Topographic unit:
Senožeti
Topographic area:
Trbovlje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Najstarejši element na grobišču je sicer fibula s čebulastimi gumbi, vendar gre verjetno za prežitek v langobardskem grobu, saj vsi drugi predmeti kažejo na čas sredine in 2. pol. 6. st. Ker grobišče ni v celoti izkopano, se datacija lahko še spremeni (razširi)..Opis lokacije in najdišča: južno pod cerkvijo na Sv. Gori, Na pobočju pod vrhom Sv gore je bilo izkopanih okr. 30 grobov, ki kažejo langobardsko in staroselsko komponento.