Report

Site name:
Stari grad
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
1100 - 2020
Settlement:
Slovenske Konjice
Topographic unit:
Slovenske Konjice
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na z vseh strani naravno zavarovanem vrhu na obronkih Konjiške gore, ok. 175 m nad Slovenskimi Konjicami.,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, privzeto po objavi, po stari objavi, Najstarejši del gradu Konjice je pravokotna hiša v vzhodnem delu grajskega kompleksa, katere nastanek moramo po Stoparjevem mnenju datirati v 12. stoletje. Obzidje sicer ni ohranjeno, zato pa v severozahodnem delu gradu še stoji romanski obrambni stolp z značilno plastovito zidavo. Tovrstna gradnja je ohranjena tudi v spodnjih delih stavb v vzhodnem delu gradu (Stopar 1991, 65).