Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
880 - 2021
Settlement:
Legen
Topographic unit:
Šmartno pri Slovenjem Gradcu
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: cerkev sv. Jurija na Legnu, Cerkev Sv. Jurija stoji na robu prodnate terase 40 m nad dolino Mislinje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Ob cerkvi so zgodnjesrednjeveški grobovi, najverjetneje od njene postavitve dalje. najboljša primerjava za tloris cerkve je karolinškodobna.