Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
Elevation, Cult place, Building equipment
Time span:
800 - 2021
Settlement:
Piran
Topographic unit:
Piran
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: najdišče ni locirano.Opis lokacije in najdišča: Koordinati odvzeti na mestu dan. cerkve, v kateri so bile odkrite spolije., V notranjosti in ob ž. c. Sv. Jurija so bili med arheološkimi izkopavanji v letih 1991-1992, ob ostankih antične in predromanske arhitekture (ni popolnoma jasno ali profane ali skaralne!Op. J.R., prim. Snoj 1995, 128, Snoj in Novšak 1992, 128), odkriti odlomki poznoantične domače in uvožene lončenine, ostanki zgodnjesrednjeveških arhitekturnih členov notranje cerkvene opreme v sekundarni rabi (Snoj in Novšak 1992, 270-271; Foto 6; Karinja 2013, 13; 1-4) in kovinske najdbe (Novšak in Snoj 1992, Snoj 1995)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,