Report

Site name:
Ptujski grad = Grajski grič - Kapela sv. Pankracija
Site features:
church, Cult place
Time span:
980 - 1200
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: V vzhodnem delu grajskega kompleksa, pred konjušnico., Na prostoru med južnim obzidjem in stavbo konjušnice na ptujskem gradu, na lokaciji porušene kapele sv. Pankracija, je bilo med arheološko raziskavo odkritih več grobov, ki so jih raziskovalci na podlagi pridatkov datiral v čas 10./11. stoletja. Tik ob grobovih so bili odkriti negativi zidov stavbe, ki je tukaj, glede na stratigrafsko situacijo, najverjetneje stala istočasno z odkritimi grobovi..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Stavba, ki bi bila lahko cerkvena je mlajša od sosednjih grobov ter starejša od romanskega bivališča.