Report

Site name:
Brezje
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Cremation grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics
Time span:
543 - 651
Settlement:
Turnišče
Topographic unit:
Turnišče
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: trasa avtoceste med Turniščem in Gomilico, V ravnini osamljen žgan, žaren grob, v njem žgane kosti juvenilne osebe (14-20 let)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, naravoslovna, sintetična analiza objavljena in lastna, C14 datacija žganih kosti