Report

Site name:
Križna gora
Site features:
burials next to / in the church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
1100 - 1400
Settlement:
Podlož
Topographic unit:
Loška Dolina
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Drža rok in pasne spone so visokosrednjeveške..Opis lokacije in najdišča: na južni (morda tudi na vzhodni) strani cerkve, Na ravnici vrh hriba so pri arheoloških izkopavanjih na manjšem delu tega prostora odkopali 21 grobov..Natančnost lokacije: natančna lokacija