Report

Site name:
Arhovo gradišče
Site features:
fortificationS
Settlement:
Zgornje Duplje
Topographic unit:
Naklo
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Vrhovnik, Koblar Zgodovina nakelske fare Naklo 1885 154
Vrhovnik Zgodovina dupljanske fare Zgornje Duplje 1885 125
Žontar Josip Zgodovina mesta Kranja Kranj 1939 19
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 492
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008 170