Report

Site name:
Lambrechtskogel = Lamprechtskogel
Site features:
Elevation, Single find
Time span:
780 - 830
Settlement:
Waisenberg _ Važenberk
Topographic unit:
Völkermarkt - Velikovec
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ravnica vrh hriba, Ravnica vrh hriba, nekoč poznoantična utrjena naselbina..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Streme je s konca 8. ali začetka 9. st.