Report

Site name:
Grajski grič
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
600 - 2020
Settlement:
Gornja Radgona
Topographic unit:
Gornja Radgona
Topographic area:
Ljutomer
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na grajske griču v Gornji Radgoni, na obronku Slovenskih goric, tik nad reko Muro, Odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine so bili odkriti med izkopavanjem prazgodovinskega gradišča na grajskem griču, kjer grad stoji še danes..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Med lončenino so ustja, ki jih lahko opredelimo med 7. in 11. stoletje. Jamičasta površina nekaterih odlomkov pa nakazuje tudi datacijo med 7. in 9. stoletje (Kerman 2011).