Report

Site name:
Schottergrube Wintermayer
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
750 - 850
Settlement:
Sierninghofen
Topographic unit:
Sierning
Topographic area:
Steyr-Land
Region:
Upper Austria
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Obstoj grobišča v 2./2 8. st. nakazujeta tako meč kot pramenaste jagode, prstan, ki se zelo približuje tipu PR0405_0700 (le da ima samo dve rebri in ne tri), se ne pojavi pred sredino 9. st. Mlajših grobov verjetno ni, lahko pa, da del grobov spada tudi še v prvo polovico 8. st..Opis lokacije in najdišča: v peskokopu stavbenika Wintermayerja, Rečna terasa, grobovi so na ravnem delu, segajo pa tudi do roba, kjer se ježa spušča proti jugovzhodu