Report

Site name:
sv. Križ
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1000
Hamlet:
Sv. križ
Settlement:
Križevska vas
Topographic unit:
Dolsko
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Gabrovec Stane Poročilo o slučajnih najdbah v Sloveniji. Bericht über einige Zufallsfunde in Slowenien Arheološki vestnik 5 Ljubljana 1954 132-142
Slapšak Božidar Sv. Križ nad Dolskim. Križevska vas Varstvo spomenikov 21 Ljubljana 1977 297
Osredkar Metka Moravška dolina v zgodnjem srednjem veku. (Diplomsko delo) Ljubljana 2008 59-69
Osredkar Meta O Turkih, ajdih in cerkvah, ki nočejo stati pri miru. Zgodnji srednji vek Moravške doline, kot ga kažeta arheologija in ljudsko izročilo Studia mythologica Slavica 12 Ljubljana 2009 63-86
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 69