Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
Single find, Building equipment
Time span:
772 - 790
Settlement:
Keutschach - Hodiše
Topographic unit:
Keutschach - Hodiše
Topographic area:
Klagenfurt-Land - Celovec-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: najdišče ni locirano.Kakovost podatkov in datiranje: , tipološka (lastna), po stari objavi, E. Cevc figuro razume kot oblečenega Kristusa, glavo cerkve in jo postavlja v začetke pokristjanjevanja med 772 in kmalu po 785..Opis lokacije in najdišča: Cerkev Sv. Jurija stoji na strmem južnem pobočju, 20 - 30 m pod njo pelje cesta skozi vas. Po sedanjem videzu bi se dalo sklepati, da stoji staro vaško jedro na drugi strani ceste, J od nje. Relief je služil za stopnico., Plošča je sedaj vzidana v južno steno cerkve sv. Jurija, pred tem je bila vzidana kot stopnica v cerkvi z reliefom navzdol. Od kod je prišla v cerkev ni znano.