Report

Site name:
Gradišče
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, Coins
Time span:
350 - 650
Settlement:
Bočna
Topographic unit:
Gornji grad
Topographic area:
Šoštanj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Strm izoliran hrib ob reki Dreti., Poznorimskodobno utrjeno višinsko pribežališče z vidnimi sledovi okopov (4. stol.). Sledovi poselitve so izraziti zlasti na vrhnjem platoju in položnejšem vzhodnem pobočju hriba Gradišče..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Datacija široko v pozno antiko na podlagi posaneznih površinskih najdb (keramika) in novca (4. st.).