Report

Site name:
Reber
Site features:
settlement
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Zagorica pri Velikem Gabru
Topographic unit:
Veliki Gaber
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Vičič Boris Zagorica pri Biču Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 276-277
Magajne Nataša Zgodnjesrednjeveška naselbina Zagorica pri Velikem Gabru (diplomsko delo) Ljubljana 2011
Mason Philip The Empty Quarter: the Early Medieval period in south-eastern Slovenia in the light of recent research Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 91-102
Vičič Boris, Slapšak Božidar, Grosman Darja, Gaspari Andrej Novakovič Predrag Zagorica pri Velikem Gabru - rimskodobna in zgodnjesrednjeveška naselbina. Zagorica bei Veliki Gaber- die römerzeitliche und frühmittelaltlerliche Siedlung Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 94-97