Report

Site name:
Bohova
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
900 - 1000
Hamlet:
Spodnje Radvanje
Settlement:
Maribor
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Strmčnik Gulič Mira Radvanje Arheološki pregled 29 Ljubljana 1988 152-156
Strmčnik Gulič Mira Radvanje Varstvo spomenikov 31 Ljubljana 1989 237-239
Strmčnik Gulič Mira Villa rustica in staroslovansko grobišče Radvanje Celje 1991
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 389
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Šlosar Andreja Radvanje: villa rustica in zgodnjeslovansko grobišče (diplomska naloga) Ljubljana 2009