Report

Site name:
St. Georg (Sv. Jurij)
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, church, Elevation, cemetery
Time span:
1000 - 1018
Settlement:
St. Georgen - Št. Jurij
Topographic unit:
St. Georgen/Längsee - Št. Jurij
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, ocena Astrid Steinegger..Opis lokacije in najdišča: severovzhodno del notranjega samostanskega dvorišča, Na nizki vzpetini jugovzhodno od jezera. Grobovi v severovzhodnem delu samostanskega dvorišča ob cerkveni apsidi. Odkriti pri izkopavanju leta 2013.